Online Database

ພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວກັບການຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດຂອງທ່ານຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ທັນສະໄໝ ແລະ ບໍລິຫານຈັດການໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ

ພວກເຮົາສ້າງສັນໃນສິງທີ່ດີກວ່າ ແລະ ປະທັບໃຈກວ່າ

ທ່ານສາມາດຈັດການຂໍ້ມູນຂອງທຸລະກິດຂອງທ່ານໄດ້ໃນທຸກອຸປະກອນ ແລະ ທຸກສະຖານທີ່ຈາກທີ່ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຄ່ອຍມານັ່ງສະຫຼຸບລາຍຮັບລາຍຈ່າຍຢູ່ເທີງເຈັຍ ຫຼື ໃນຄອມພິວເຕີ ປ່ຽນມາເປັນຈັດການຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວໃນສະມາດໂຟນດີກ່ວາສະດວກສະບາຍ ແລະ ປະຫຍັດເວລາຫຼາຍຂື້ນດ້ວຍບໍລິການຂອງພວກເຮົາ

ການບໍລິການທີ່ທ່ານຕ້ອງປະທັບໃຈ

ພວກເຮົາເປັນທິມງານທີ່ມີປະສົບການໃນການບໍລິການລະບົບຖານຂໍ້ມູນແບບອອນລາຍເຊິ່ງພວກເຮົາປະສົບຄວາມສຳເລັດມາແລ້ວຫຼາຍລະບົບດ້ວຍກັນບໍ່ວ່າຈະເປັນລະບົບນ້ອຍ ລະບົບໃຫຍ່ ຫຼື ລະບົບທີ່ຕ້ອງການການທຳງານທີ່ສາມາດຄອບຄຸ້ມໄປຫຼາກຫຼາຍອຸປະກອນບໍ່ວ່າຈະເປັນສະມາດໂຟນ, ຄອມພິວເຕີ, ສະມາດທີວີ ແລະ ອື່ນໆອີກ

ທຸກທີ່ທຸກເວລາ

ທ່ານສາມາດຕິດຕາມວຽກຂອງທ່ານໄດ້ທຸກທີທີ່ມີອິນເຕີເນັດ ພຽງແຕ່ທ່ານມີສະມາດໂຟນໜື່ງໜ່ວຍ ແລະ ໃຊ້ບໍລິການຂອງພວກເຮົາ ພຽງເທົ່ານີ້ທ່ານກໍ່ສາມາດກວດສອບລາຍຮັບລາຍຈ່າຍຂອງທຸລະກິດຂອງທ່ານໄດ້ແລ້ວ.

ວ່ອງໄວ

ບໍລິການຂອງພວກເຮົາເປັນບໍລິການທີ່ຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດລາຍງານຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວເນື່ອງຈາກເປັນບໍລິການທີ່ສາມາດອອນລາຍໄດ້ ແລະ ມີແອບໃຫ້ທ່ານໄດ້ໃຊ້ງານໃນ ສະມາດໂຟນ

ກຳໝົດການທຳງານໄດ້

ທ່ານສາມາດກຳໝົດຮູບແບບການທຳງານໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານເພືອໃຫ້ແທດເໜາະກັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ ແລະ ເປັນໄປຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ

ທີມງານ

ພວກເຮົາເປັນທິມງານພັດທະນາລະບົບບໍລິການກິດຈະການທີ່ມີປະສົບການໃນການຕ່າງໆບໍ່ວ່າຈະເປັນ: ລະບົບໂຮງແຮມ,ບ້ານພັກ,ສາງເຄື່ອງ,ສາງນ້ຳມັນ,ພັບ,ເທັກ,ໂຮງຮຽນ,ພະນັກງານ,ສະຖິຕິ,ຮ້ານອາຫານ,ຮ້ານບຸເຟ ແລະ ອື່ນໆອີກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ...

ການບໍລິການ

ພວກເຮົາມີທິມງານທີ່ຈະລົງຕິດຕາມການນຳໃຊ້ຂອງທ່ານເຖິງສະຖານທີ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການທ່ານດ້ວຍຄວາມອົບອຸ່ນ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບການໃຊ້ງານລະບົບຢ່າງທີ່ສຸດ

ບໍລິການຫຼັງການຂາຍ

ທິມງານພວກເຮົາພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການທ່ານຟຣີ 1 ປີເຕັມຂອງການໃຊ້ງານລະບົບຂອງພວກເຮົາ ແລະ ມີພະນັກງານຖ້າຕອບຄຳຖາມຂອງທ່ານຕະຫຼອດເວລາແລະໃຫ້ຄຳປືກສາດ້ານລະບົບຖານຂໍ້ມູນທັງແບບອອນລາຍ ແລະ ແບບອອບລາຍ